LS info

Medlemsbetingelser

For at blive medlem af Ladies Section, skal du være over 18 år, være medlem af Odder Golfklub og have spillet dig ned i eller under index 45. Du skal have et EGA hcp.

 

Turneringsbetingelser

Der SKAL spilles EDS hvis der spilles stableford og slagspil, dvs scorekort skal registreres i golfbox. Alle turneringer vil gælde som tællende i den gennemgående turnering "Årets Lady Golfer", hvis der spilles stableford og slagspil, se turneringsplan. Undtaget er venskabsturneringer på udebane og Hunnematch. Ladies Section opbevarer alle indleverede scorekort 1 år frem.

 

Kontingent

Årskontingent er kr. 400,-.
Betaling af kontingentet kan ske på konto nr. 7250 10 89 568 eller direkte til kassereren på første spilledag i april.
HUSK at skrive navn og medlemsnummer ellers registreres betalingen ikke. Kontingent skal være betalt inden man kan få præmier eller point i den gennemgående "Årets Lady Golfer"

Gæstespillere

For 50,-kr pr. gang kan du spille med i Ladies Section som gæstespiller. Beløbet afleveres i "Fuglekassen" der står placeret i cafeen, sammen med dit scorekort. På scorekortet noteres "gæstespiller". Som gæstespiller kan der ikke deltages i Eclectic og Hulspilsturnering samt samles point til "Årets Lady Golfer"

 

Rækkeindeling

Inddeling af handicapgrænser er ændret, så det passer bedre med spillehandicap

  • A-rækken hcp. 0-24,1
  • B-rækken hcp. 24,2-45

Ved pointlighed er laveste handicap bedst placeret.


opdateret af Nana Kjeldahl d. 12 okt 2017