Referat af LS Odder årsmøde d. 3. oktober 2023

Hent hele PDF'en her

Referat af LS Odder årsmøde d. 3. oktober 2023

 

1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent

Bestyrelsen foreslog:

Dirigent: Dorthe Søkrog

Ordstyrer: Inge-Marie Svangaard Kristensen

Referent: Heidi Bengtson Christensen

Alle blev valgt.

 

2. Beretning for året v/formanden - Kirsten Elisabeth Petersen

Kirsten takkede for året som er gået.

Beretning vedhæftet.

Beretning godkendt.

 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Anne Marie Bækkelund fremlægger regnskab 2023 og budget 2023/2024.

Regnskab godkendt.

 

4. Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag.

 

5. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag.

 

6. Kontingent for det kommende år

Stigning af kontingent for året 2024 fra 450 til 550.

Der stemmes:

- Kontingent på kr. 450 fastholdes og der tages af beholdning - 7 stemmer

- Kontingent stiger med kr. 100 - 17 stemmer

- Kontingent stiger med kr. 50 - 11 stemmer

Kontingentstigning på kr. 100 vedtages.

 

7. Valg af bestyrelse samt evt. en suppleant

Andrea, Anne Marie og Kirsten er på valg - alle stiller op igen.

Alle genvalgt.

 

8. Valg af revisor

Elisabeth Jakobsen

 

Eventuelt:

Pink Cup 2024

Ikke aktuelt længere - der er fundet en løsning.

 

 

Ad-hoc udvalg til planlægning og gennemførelse af LS udflugt(er) Hvem har lyst og ideer?

Ingen meldte sig frivilligt - bestyrelsen kigger nærmere det.

 

LS Odder 30-års jubilæum i 2024 - skal det fejres?

Ingen meldte sig frivilligt til at arrangere - bestyrelsen kigger nærmere på det.

 

Opstart sæson 2024 - Nye medlemmer i 2024

Bestyrelsen går videre med ideer.

 

Julearrangement

Der blev foreslået en juleturnering med spisning i klubben - bestyrelsen kigger nærmere på det.

 

Klubtøj

Susanne Jensen og Inge-Marie Svangaard Kristensen meldte sig til at undersøge mulighederne for nyt klubtøj.

Skal købes igennem Henriette - Abacus eller Puma.

Hvad er udvalget - priser - genbestilling m.m.

Skal fremlægges for bestyrelsen.

 

Dirigent: Dorthe Søkrog                                                   Referent: Heidi Bengtson Christensen

(Underskrevet d. 5/6-23)                                                 (Underskrevet d. 5/6-23)


oprettet af Heidi Bengtson Christensen d. 06 okt 2023
opdateret af Heidi Bengtson Christensen d. 29 feb 2024