Turneringsbetingelser

Forenklede uddrag af Odder Golfklubs turneringsbetingelser, som har mest relevans for Ladies Section: 

1. Information for turneringer og turneringspropositioner fremgår af Odder Golfklub- og Ladies Sections hjemmeside. Turneringen er åben ca. 14 dage før en turneringsdato.

2. Tilmelding sker via Golfbox, og skal ske senest søndag kl. 16, før en given turnering. 

3. Kun medlemmer af LS og gæstespillere kan deltage i turneringer. Kun spillere med EGA handicap og max hcp 45 kan deltage.

4. Startlisten kan ses i Golfbox senest dagen før turneringen. Starttider sendes til deltagere via mail.

5. Ved afbud, efter lukning af tilmelding i Golfbox, gives straks besked til turneringsansvarlig.

6. Turneringsansvarlig afgør, om efteranmeldte kan komme på venteliste og efterfølgende placeres på startlisten. Dette værende i tilfælde af afbud eller om det passer til turneringenformen.

7. Turneringsfee ved Venskabsmatcher betales kontant eller med Mobilepay:7662QQ 

8. Brug af afstandsmåler o.lign henvises der til punkt 13 i Odder Golfklubs turneringsbetingelser

9. Vi henstiller til at mobiltelefoner er slukket på banen.

10. Ved benyttelse af buggy kan en spiller ikke deltage i præmierækken og hermed heller ikke deltage i LS’s andre interne turneringer såsom hulspil, Eclectic, Årets Ladygolfer og venskabsmatcher, men man må gerne spille med og deltage i det sociale liv, Hvis spilleren er i besiddelse af en generel tilladelse til brug af buggy udstedt af OG’s eller egen hjemmebane bestyrelse, har man lov til at deltage fuldt ud i ovenstående.

11. Turneringsansvarlig er bemyndiget til at træffe afgørelser. Turneringsansvarlige fungerer som turneringens dommer og træffer afgørelser i regelspørgsmål, der måtte optræde under turneringen. 

12. Det påhviler turneringsansvarlige at afblæse en turnering, når der skønnes en risiko som følge af tordenvejr - Se info om tordenvejr andetsteds på hjemmesiden.

13. I tilfælde af lige resultater, afgøres placeringerne, med mindre andet fremgår af de opslåede turneringsbetingelser, således: Slagspil/Stableford: laveste hcp. Hvis lige matematisk.

14. Nærmest flaget er på alle par 3 huller. Turneringsansvarlig udvælger 4 par 3 huller, før en given turnering.

15. Formand er ansvarlig for præmieoverrækkelsen, der finder sted umiddelbart efer en gunstart. Personlig tilstedeværelse ved præmieoverrækkelsen for gunstart, er en forudsætning for at kunne modtage præmie for dagens turnering. I modsat fald bibeholdes placeringen, men præmien fortabes og præmierækken forskydes tilsvarende. 

16. Ved tvivlsspørgsmål kan der henvises til Odder Golfklubs turneringsbetingelser, DGU og Ladies Sections hjemmeside.

 


oprettet af Henriette Wagtmann d. 21 mar 2017
opdateret af Heidi Bengtson Christensen d. 05 okt 2023