Velkommen til Ladies Section Odder

Ladies Section

Er en klub i klubben, der hver tirsdag spiller sammen i turneringer på kryds og tværs af alder og handicap. Vi vægter golf, turnering og det sociale samvær lige højt. Vi er over 60 seje sild, der trodser vejr og vind, spiller forskellige turneringsformer og har et højt humør. Alle kvindelige spillere over 18 år, som er fuldtidsmedlem af Odder Golfklub, kan efter opnået handicap 45 blive medlem af Ladies Section. 

Kontingent

Årskontingent for 2021 er 450,-kr. Betaling af kontingent skal ske på konto nr. 7250 1089568 eller på MobilePay:Box15740. HUSK at skrive navn og DGU nr. ellers registreres betalingen ikkeBeløbet dækker sæsonens udgifter, turnerings-fee, præmier og nærmest flaget på hjemmebane. 

Betaling for deltagelse fra første gunstart skal ske senest d. 23. marts 2021. 

Nyt medlem

Som nyt medlem, får du tilknyttet en mentor i en opstartsperiode. Mentoren vil skabe tryghed samt vejlede dig i de regler vi er omfattet af. Det forventes at du kender de gængse golfregler og har læst LS hjemmeside. Som nyt medlem bliver du kontaktet af et bestyrelsesmedlem før start. Det er også muligt for nye medlemmer med løbende indmeldelse i sæsonen. 

Opstart 2021 - Anderledes grundet Corona

Vi starter tirsdag d. 6. april med almindelig tirsdagsturnering. Dvs. du booker selv tid i Golfbox ml. 14-16:30. Er du nyt medlem bedes du udfylde indmeldelsesblanket fra hjemmesiden og maile den til vores kasserer før start, så vi har mulighed for at kontakte dig.

Husk at kontingent skal være betalt på LS konto inden første teeslag.

 

 

Vigtig info

  •  Ingen beskeder

Galleri

Banetider

Om turneringer

Sponsorer