Velkommen til Ladies Section Odder

Ladies Section

Er en klub i klubben, der hver tirsdag spiller sammen på kryds og tværs i både fristater, Gunstarter og venskabsturneringer.

I 2017 var vi 65 kvinder i alle aldre og med blandet handicap - og vi vil rigtig gerne være mange flere.  Alle kvindelige spillere over 18 år, som er medlem af Odder Golfklub, kan efter opnået handicap index 45 blive medlem af Ladies Section.  

Nyt medlem

Som nyt medlem, kan du få tilknyttet en mentor i en opstartsperiode. Mentoren vil skabe tryghed samt vejlede dig i de regler vi er omfattet af. Det er også muligt for nye medlemmer med løbende indmeldelse i sæsonen. Henvend dig venligst til en fra bestyrelsen.  

Trivsel

Vi tilstræber os på at gøre tirsdagen til  ”Din dag” i et socialt miljø hvor golfen er omdrejnings-punktet. Din indsats er yderst vigtig i at skabe hyggen og for at danne den Klub i klubben der gør at vi alle;  ”bare må gå til golf”.  

Kontingent

Årskontingent for 2018 er 400,-kr. Betaling af kontingent kan ske på konto nr. 7250 10 89 568 -  HUSK at skrive navn og medlemsnummer ellers registreres betalingen ikke. Betaling skal ske senest d. 20. april 2018. Dog skal betaling altid falde inden dit første teeslag i LS regi! Du kan også betale direkte til kassereren på første spilledag d.10. april 2018.  

Opstart 2018

Vi starter tirsdag d. 10. april kl. 16.30 med en 9-huls Gunstart og fællesspisning Du møder blot op i god tid for at blive meldt ind og blive sat på et hul. Der er ingen forhåndstilmeldinger til denne dag. 

Vigtig info

  •   Hyggeaften Sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 13. marts kl. 18:30. Her er alle kommende som garvede LS spillere inviteret til fælles Hyggeaften med mini tapas. Tilmelding skal ske senest d. 5. marts til Anita på tlf: 20 16 19 74 eller pr. mail: ad@hmi.dk Info følger.

Galleri

Banetider

Etik

Sponsorer