Velkommen til Ladies Section Odder

Ladies Section

Er en klub i klubben, der hver tirsdag spiller sammen i turneringer på kryds og tværs af alder og handicap. Vi vægter golfspillet, turneringsdelen og det sociale samvær lige højt. Vi er over 60 seje sild, der trodser vejr og vind, spiller forskellige turneringsformer og har et højt humør. Alle kvindelige spillere over 18 år, som er fuldtidsmedlem af Odder Golfklub, kan efter opnået handicap 45 blive medlem af Ladies Section. 

Kontingent

Årskontingent for 2020 er 450,-kr. Betaling af kontingent skal ske på konto nr. 7250 1089568  HUSK at skrive navn og medlemsnummer ellers registreres betalingen ikkeBeløbet dækker sæsonens udgifter, turnerings-fee, præmier og nærmest flaget på hjemmebane. 

Betaling for deltagelse fra første gunstart skal ske senest d. 27. marts 2020. Det er kun muligt at betale kontingent via LS konto.

Nyt medlem

Som nyt medlem, får du tilknyttet en mentor i en opstartsperiode. Mentoren vil skabe tryghed samt vejlede dig i de regler vi er omfattet af. Det forventes at du kender de gængse golfregler og har læst LS hjemmeside. Det er også muligt for nye medlemmer med løbende indmeldelse i sæsonen. Som nyt medlem bliver du kontaktet af et bestyrelsesmedlem før start.  

Opstart 2020

Vi starter tirsdag d. 31. marts kl. 16.30 med en 9-huls gunstart og fællesspisning. Du tilmelder dig via golfbox. Er du nyt medlem printer du indmeldelsesblanket ud fra hjemmesiden og afleverer den til kassereren på første spilledag. Husk at kontingent skal være betalt på LS konto inden første teeslag.

 

Vigtig info

  •  Ingen beskeder

Galleri

Banetider

Om turneringer

Sponsorer