Indkaldelse til Årsmøde 3. oktober 2023

ÅRSMØDE 2023 

Indkaldelse til Gunstart samt Årsmøde i LS Odder tirsdag 3. oktober 2023 

Gunstart kl. 16:30. 
Vi spiller 9 huller – Mexican eller Texas scramble afhængig af antal spillere.  
Husk tilmelding i Golfbox senest søndag den 1/10 kl. 16.00  

Deltager du kun i Årsmødet, skal du også tilmelde dig via Golfbox. 

Ladies Section er efterfølgende vært ved spisning med mad fra Cafe Aakær.  
Drikkevarer for egen regning.  

Efter spisning: 

Præmieoverrækkelse

>September
>Dagens turnering

Årsturneringer:

> Hulspil 2023
> Eclectic
> Årets Lady Golfer 

 

Herefter Årsmøde LS Odder 2023.  

  

Dagsorden  
LS Odder årsmøde 2023:  

  1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent 
  2. Beretning for året v/formanden 
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
  4. Forslag fra medlemmerne 

(Skal skriftligt fremsættes over for bestyrelsen senest 10 dage før årsmødet, som er den 23/9-2023)  

  1. Forslag fra bestyrelsen 
  2. Kontingent for det kommende år 
  3. Valg af bestyrelse samt evt. en suppleant. Andrea, Anne Marie og Kirsten er på valg. Alle stiller op igen. 
  4. Valg af revisor 
  5. Eventuelt 

* Pink Cup 2024
* Ad-hoc udvalg til planlægning og gennemførelse af LS udflugt(er). Hvem har lyst og ideer? 
* LS Odder 30 års jubilæum i 2024 - skal det fejres? 
* Opstart sæson 2024 – Nye medlemmer i 2024 

MVH. LS BESTYRELSE