Indkaldelse til Årsmøde 2022

 

ÅRSMØDE 2022

Indkaldelse til Gunstart, samt Årsmøde i LS Odder tirsdag. 4. oktober. 2022

Vi starter eftermiddagen kl. 16.30 med at spille 9 hullers Texas Scramble. Husk tilmelding i golfbox senest søndag den 2/10 kl. 16.00 

Ladies Section er efterfølgende vært med mad fra cafeen. Drikkevarer er på egen regning. Præmieoverrækkelse for den forgangne måned, dagens turnering samt årsturneringer foregår efter spisning. Aftenen afsluttes med Årsmøde. 

 

Årsmødets dagsorden: 

1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent 

2. Beretning for året v/formanden 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

4. Forslag fra medlemmerne 

(Skal skriftligt fremsættes over for bestyrelsen senest 10 dage før årsmødet, som er den 24/9-2021) 

5. Forslag fra bestyrelsen 

6. Kontingent for det kommende år 

7. Valg af bestyrelse samt evt. en suppleant. Anita og Nana er på valg og ønsker ikke genvalg. 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

* På forsøgsordning i år har været: Rækkeinddeling og Slagspil. Dette vil bestyrelsen gerne evaluerer og have medlemmers input til næste års programplanlægning.

*Præmieordning fremadrettet. 

*Bestyrelsen ønsker fortsat at der er et til to ad-hoc udvalg, der planlægger og udfører LS udflugt(er). Hvem har lyst og ideer?

*Julefrokost

På gensyn i sæson 2023

MVH. LS BESTYRELSE


oprettet af Nana Kjeldahl d. 03 sep 2022
opdateret af Nana Kjeldahl d. 07 sep 2022