Indkaldelse til Årsmøde 2021

 

 

Indkaldelse til Gunstart, samt Årsmøde i LS Odder tirsdag. 5. oktober 2021.

Vi starter eftermiddagen kl. 16.30 med at spille 9 hullers Texas Scramble. Husk tilmelding i golfbox senest søndag den 3/10 kl. 16.00

Ladies Section er efterfølgende vært med mad fra cafeen. Drikkevarer er på egen regning. Præmieoverrækkelse for den forgangne måned, dagens turnering samt årsturneringer foregår efter spisning. Aftenen afsluttes med Årsmøde.

Årsmødets dagsorden:

1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent

2. Beretning for året v/formanden

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Forslag fra medlemmerne

(Skal skriftligt fremsættes over for bestyrelsen senest 10 dage før årsmødet, som er den 25/9-2021)

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Kontingent for det kommende år

7. Valg af bestyrelse samt evt. en suppleant Annette, Jette og Helle er på valg og ønsker ikke at genopstille

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Bestyrelsen ønsker fortsat at der er et til to ad-hoc udvalg, der planlægger og udfører LS udflugt(er). Hvem har lyst, ideer og skal det eventuelt være en weekendtur i 2022?

På gensyn i sæson 2022