Godt nytår og nyt program for 2021

 

Bestyrelsen ønsker dig og din familie et godt nytår. Vi håber alt er vel derude trods Corona? Bestyrelsen har lavet sæsonprogram for 2021 der findes på hjemmesiden. Hvis du kender et nyt medlem, så henled venligst deres opmærksomhed til vores hjemmeside og bed dem ringe til Nana. I vil nok opdage et par ændringer. Der i blandt, at vi starter anderledes op i år med en almindelig tirsdagsturnering. Vi tør ikke satse på, at vi kan lave fælles opstartsmøde med Mens Section og tror desværre heller ikke, at en gunstart med fællesspisning vil være aktuel på daværende tidspunkt. Vi håber selvfølgelig på mere normale tilstande for året, men indtil videre bliver det sådan som skrevet. Den opmærksomme læser vil også opdage, at Aarhus Golf Klub har trukket sig som venskabsklub og vi siger tak for mange års turneringer sammen. Udflugtsudvalget, som består af Connie P. Mikkelsen, Anne Marie Bækkelund og Nana Kjeldahl, har fået et kanontilbud om en udflugt til Hammel Golf Klub d. 12. juni. Turen inkluderer morgenmad, teeoff, frokost og præmier for kun 300,-kr. pr. person. Vi håber rigtig mange af jer vil sætte et kryds i kalenderen og støtte op om dette sociale arrangement. Vi skriver til Jer igen når sæsonstart nærmer sig. Vi glæder os til vi igen kan være sammen på banen og at vi får lov at spille en masse golf med grin, kram og gode scores. På glædeligt gensyn. På vegne af Bestyrelsen Nana Kjeldahl