Indkaldelse til Årsmøde og nyhedsbrev

  

 

Nyhedsbrev

Årets foto:

Har du billeder liggende som kan være aktuelle i konkurrencen om at blive Årets foto 2020, så læg dem ind på FB Lady Section – gerne med lidt tekst eller send dem til Anita.

Eclectic:

Sidste mulighed for at lukke huller i Eclectic, samt samle point til Årets Lady Golfer er tirsdag den 15/9.

Julefrokost:

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 21.november kl. 13. Ladies Section holder julefrokost for medlemmer i det lille festlokale Saloparken. Underholdning er bestilt! Invitation udsendes snarest. Tilmelding bliver på Golfbox.

Facebook

Ladies section har deres egen gruppe på Facebook. Find os på Lady Section,Odder.

 Indkaldelse til Gunstart, samt Årsmøde i LS Odder tirsdag. 6. oktober 2020

  • Vi starter eftermiddagen kl. 16.30 med at spille 9 hullers Texas Scramble. Husk tilmelding i golfbox senest søndag den 4/10 kl. 16.00
  • Ladies Section er efterfølgende vært med mad fra cafeen. Drikkevarer er på egen regning. 
  • Præmieoverrækkelse for den forgangne måned, dagens turnering samt årsturneringer foregår efter spisning
  • Årsmøde

 Årsmødets dagsorden:

 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent

 2. Beretning for året v/formanden

 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

 4. Forslag fra medlemmerne

(Skal skriftligt fremsættes over for bestyrelsen senest 10 dage før årsmødet, som er lørdag den 26/9-2020)

 5. Forslag fra bestyrelsen

 6. Kontingent for det kommende år

 7. Valg af bestyrelse samt evt. en suppleant

  • Nana Kjeldahl og Anita Davidsen er på valg, begge genopstiller

 8. Valg af revisor

 9. Eventuelt

  • Bestyrelsen ønsker fortsat at der er et til to ad-hoc udvalg, der planlægger og udfører LS udflugt(er). Hvem har lyst, ideer og skal det eventuelt være en weekendtur i 2021?

På gensyn i sæson 2021