Indkaldelse til Årsmøde 2019

 

 

Først lidt info:

Har du billeder liggende som kan være aktuelle i konkurrencen om at blive Årets foto 2019, så send dem venligst til Anita snarest.

Tilmelding til september gunstart senest søndag. Vi spiller Casino. Det er også denne dag det er sidste chance for at lukke huller til Eclectic. Vær obs på at du ikke kan lukke et hul i Eclectic med en vandret streg. Derfor skal hullet spilles færdig som i Slagspil og slagene noteres i Eclecticmappen.

 Indkaldelse til Gunstart, samt Årsmøde i LS Odder tirsdag. 1. oktober 2019

  • Vi starter eftermiddagen kl. 16:30 med at spille 9 hullers Mexican Scramble. Husk tilmelding i golfbox. 
  • Ladies Section er efterfølgende vært med mad fra cafeen. Drikkevarer er på egen regning. 
  • Præmieoverrækkelse for den forgangne måned, dagens turnering, samt årsturneringer foregår efter spisning
  • Årsmøde

 

Årsmødets dagsorden:

 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent

 2. Beretning for året v/formanden

 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

 4. Forslag fra medlemmerne (Skal skrifteligt fremsættes over for bestyrelsen senest 10 dage før årsmødet)

 5. Forslag fra bestyrelsen

  • Bestyrelsen har følgende forslag:

Bestyrelsen har valgt at reducerer antallet af venskabsklubber til 3, grundet for få deltagene spillere. På årsmødet skal der stemmes, om det er Stensballegaard GK eller Århus Aadalen GK vi må sige farvel til inden den kommende sæson.

 6. Kontingent for det kommende år

 7. Valg af bestyrelse, samt evt. en suppleant

  • Helle Rosenbæk, Jette Kock og Annette Klougart er på valg. Alle tre genopstiller

 8. Valg af revisor

 9. Eventuelt

  • Bestyrelsen ønsker fortsat at der er et ad hoc udvalg der planlægger og udfører LS udflugt(er). Hvem har lyst, ideer og skal det eventuelt være en weekendtur i 2020?

På gensyn i sæson 2020


oprettet af Nana Kjeldahl d. 28 aug 2019