Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde 24.10.2017 kl. 17.00

Der har sneget sig en lille mangel ind under ændring af vedtægt 4. Der skal stå: “ LS-O afvikler sine matcher på tirsdage eftermiddage.......” Står nu med fed skrift

 

Bestyrelsen i LS-O indkalder til ekstraordinært årsmøde tirsdag d. 24. oktober 2017  kl. 17:00 i Odder Golfklub  

Der er kun et punkt på dagordenen, nemlig endelig beslutning/vedtagelse af de reviderede vedtægter.  

På årsmødet den 3. oktober 2017 stillede den daværende bestyrelse forslag om vedtægtsændringer.  

Tilføjelse til § 2: “Bestyrelsesmedlemmer holdes kontingentfrie”  

Ændring af § 3: Nuværende ordlyd: “Bestyrelsen tilrettelægger i hver række en gennemgående årsturnering”  

Ændres til: ”Bestyrelsen tilrettelægger en gennemgående årsturnering”  

Ændring af § 4: Nuværende ordlyd: “LS-O afvikler sine matcher på tirsdage med start mellem 14:30 og 17:30”  

Ændres til: “ LS-O afvikler sine matcher på tirsdage eftermiddage i et af bestyrelsen fastlagt tidsrum”

Ændring § 9: Nuværende ordlyd: “ Regnskabsåret løber til den 30. september”  

Ændres til: “ Regnskabsåret løber til den 15. september”  

2/3 af de deltagende medlemmer på årsmødet stemte for de foreslåede ændringer i vedtægten. Forslaget skal endelig vedtages på et ekstraordinært årsmøde, jf. § 10 i vedtægten, derfor indkaldes der til et møde den 24. oktober 2017  

Vedtægterne i deres fulde længde findes på vores hjemmeside.  

Mvh. Bestyrelsen