Indkaldelse til Årsmøde 2017

 

Bestyrelsen indkalder til Gunstart/Årsmøde i Ladies Section tirsdag d. 3. Oktober kl. 16:00

Program:

1. Vi spiller Mexican Scramble - Husk tilmelding i Golfbox

2. Spisning

3. Årsmøde

4. Præmieoverrækkelse

Dagsorden Årsmøde:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5. Ændring og tilføjelse til vedtægter

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Forslag fra medlemmerne - skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før årsmødet!

8. Kontingent for det kommende år

9. Valg af bestyrelse - Carina er på valg og ønsker genvalg. Connie og Lisbeth er på valg og ønsker ikke genvalg. Karin forlader LS for at spille med manden i Seniorene

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

Farvel og på gensyn i 2018😀

Mvh. LS bestyrelse